×

Elektrische meetapparatuur

De Stichting voor Historische Microscopie beschikt over een aanzienlijke collectie van zeer nauwkeurige Bleeker elektrische apparatuur. Deze apparatuur werd vanaf begin vorige eeuw tot de jaren zeventig in de Bleeker-fabrieken ontwikkeld en geproduceerd. Dit vond plaats in de tijd dat de productie van analoge elektrische apparaten een explosieve ontwikkeling doormaakte en er grote behoefte was aan zeer nauwkeurige elektrische meet- en regelapparatuur.

De stichting presenteert op de site haar collectie, opgedeeld in drie subcategorieën:

  • Meetapparatuur, zoals weerstandsbruggen (Wheatstone enThomson), microVoltmeters, galvanometers en compensatoren (Diesselhorst).
  • Regelapparatuur, zoals decadebanken, potentiometers, schuifweerstanden en variabele spanningsbronnen.
  • IJkapparatuur, zoals normaalelementen en normaalweerstanden.

Er wordt kort ingegaan op het nut van dit type apparatuur. Per subcategorie wordt de werking verder uitgelegd. Per collectie-item is een beschrijving toegevoegd, soms gecombineerd met een meetrapport. Ook zijn er veel oorspronkelijke documenten met productspecificaties beschikbaar.

Filter meetapparatuur op: