×

LUCTOR BAARN

Luctor Baarn N.V. (later B.V.), gevestigd aan de Utrechtseweg in Baarn, was een distributeur voor lesmateriaal en schoolinrichting voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De firma begon na de Tweede Wereldoorlog met haar activiteiten en was begin jaren ‘60 één van de belangrijkste spelers op de markt. Luctor leverde materialen en meubilair voor scholen in Nederland en grote delen van Europa. Op grote onderwijsbeurzen (bijv. 1958) werd zelfs een complete modelschool opgebouwd, om op ware grootte het assortiment te kunnen tonen.

De firma startte vanuit het pand aan de Utrechtseweg 22 (hoek Sophialaan) te Baarn en moest al na enkele jaren uitbreiden. Het pand Utrechtseweg 20 werd aangekocht en in juli 1957 werd een aanvraag gedaan om de huizen op nrs. 18 en 16 (ook al in eigendom van Luctor) te mogen gebruiken als bedrijfspanden. De gemeente Baarn ging akkoord, op voorwaarde dat Luctor zelf nieuwe woonruimte zocht voor de toenmalige bewoners. In september 1958 werd er aan de achterzijde van nr. 20 een pre-fab modelschoolgebouw geplaatst door Verlaat’s Houtbouw uit Hardinxveld-Giessendam, naar een ontwerp van architect H. van Hunnik uit Rotterdam, als demonstratieruimte voor het assortiment, maar al in 1960 werd het gebouw voornamelijk gebruikt als opslag. Later werd eenzelfde pre-fab gebouw geplaatst achter nr. XX. De firma bleef worstelen met de beschikbare ruimte. Door de verspreide bedrijfsruimten was beveiliging lastig en kreeg men in toenemende mate te maken met inbraken, waarbij in september 1961 ca. 8000,- gulden aan Nederlandse en buitenlandse valuta werd buitgemaakt (de dader werd diezelfde dag nog opgepakt). In 1960 lag de totale waarde van de opgeslagen voorraad tussen de 200.000,- en 900.000,- gulden. In maart 1961 werd een aanvraag ingediend om het gehele terrein achter de bedrijfspanden te wijzigen en daarmee de bedrijfsruimte te vergroten van 2500 naar 3000 m2. Surséance van betaling werd verleend op 3 september 1975, de firma ging op 24 maart 1976 failliet.

Luctor Baarn B.V. heeft zelf geen productie gekend, alle materialen werden van derde partijen ingekocht of daar in opdracht geproduceerd, en veelal onder eigen naam geleverd. De beide microscopen die onze stichting in bezit heeft, zijn in Japan gemaakt, zeer waarschijnlijk door Olympus.

Het bedrijfspand aan de Utrechtseweg 22 te Baarn, met de verzamelde vertegenwoordigers en hun voertuigen.

luctor-baarn-nv-bedrijfspand

.