×

Elektrische meetapparatuur

De stichting beschikt over een aanzienlijke collectie van zeer nauwkeurige Bleeker-apparaten. Deze apparatuur werd vanaf begin vorige eeuw tot de jaren zeventig in de Bleeker-fabrieken ontwikkeld en geproduceerd. Dit vond plaats in de tijd dat de productie van analoge elektrische apparaten een explosieve ontwikkeling doormaakte en er grote behoefte was aan zeer nauwkeurige elektrische meet- en regelapparatuur.

De stichting presenteert haar collectie op de website, opgedeeld in drie typen apparatuur:

  • Meetapparatuur, zoals weerstandsbruggen (Wheatstone en Thomson), microVoltmeters, galvanometers en compensatoren (Diesselhorst).
  • Regelapparatuur, zoals decadebanken, potentiometers, schuifweerstanden en variabele spanningsbronnen.
  • IJkelementen, zoals normaalelementen en normaalweerstanden.

We krijgen regelmatig vragen over het belang van deze apparaten. In onderliggende tekst legt dr. Ad Labrujere uit waarom deze apparatuur in de ontwikkeling van de elektronica zo belangrijk is.

Verder wordt per subcategorie de werking uitgelegd en is er per collectie-item een beschrijving toegevoegd, soms gecombineerd met een meetrapport. Ook zijn er veel oorspronkelijke documenten met productspecificaties beschikbaar.

 

Filter meetapparatuur op: