×

POULENC FRÈRES

Wittman en Poulenc

poulenc-freres

De oprichting van Poulenc Frères gaat terug naar de 19e eeuw, toen Wittman en Poulenc een winkel startten in Parijs. Rond 1880 zijn de zonen van Poulenc verder gegaan onder de naam Poulenc Frères, en zich gaan richten op de fabricage en distributie van chemicaliën en fotografische en industriële attributen. Rond 1900 werd het bedrijf een naamloze vennootschap. Het slaagde erin in 1903 een synthetische verdoving stovaine te patenteren, dat tot 1940 op grote schaal werd gebruikt. In 1928 werd Rhône-Poulenc opgericht, een conglomeraat van meerdere chemische en farmaceutische bedrijfjes.

Attributen microscopie van POULENC FRÈRES

Microtoom volgens Minot

POULENC FRÈRES

1915-1925