×

RATHENOWER OPTISCHE WERKE

Rathenower Optische Werke (ROW)

In de stad Rathenow waren in de 19e eeuw verschillende optische instrumentmakers gevestigd. Rathenower Optische Werke (ROW) behoorde tot de belangrijkste producenten van lenzen en andere optische instrumenten in de DDR. Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste bedrijven in Rathenow onteigend, waaronder Emil Busch en Nitsche & Gunther. Op 1 juli 1948 werd in het oude kantoor van Emil Busch de Rathenower Optische Werke (ROW) opgericht. Gedurende de Koude Oorlog werden er door ROW verschillende microscopen geproduceerd. Na de val van het IJzeren Gordijn werd ROW ondergebracht in een naamloze vennootschap. De tak van ROW betreffende de veldmicroscopie opereert nu onder de naam ASKANIA Microscope Technology Rathenow GmbH.