×

ROSS

Andrew Ross (1798-1859)

ross

Andrew Ross is geboren in Londen in 1798. Opgeleid tot werktuigbouwkundige begon hij rond 1823 zijn werkzaamheden bij W.T. Gilbert, ontwikkelaar van theodolieten. Hij ontwierp een astronomische cirkel, die werd geplaatst in Kaap de Goede Hoop. In 1828 ging W.T. Gilbert failliet, in 1830 zette Ross zijn eigen zaak op. Ross produceerde zowel microscopen als telescopen en cameralenzen. Daarnaast leidde hij andere microscoopmakers zoals James Swift op. Ross werkte van 1840-1842 samen met Lister. Beiden waren betrokken bij de oprichting van de Royal Microscopical Society. In 1859 overleed Andrew Ross. Hij liet zijn bedrijf na aan zijn zoon Thomas Ross (1818-1870) en aan zijn schoonzoon John H. Dallmeyer (1830-1883). Thomas Ross overleed in 1870 en liet alles na aan zijn vrouw. Zij hertrouwde met John Stuart, die in 1885 hoofd werd van Ross & Co. In de 20e eeuw werd de naam veranderd in Ross Optical Ltd. Deze naam bleef tot in de jaren 70 bestaan. Uiteindelijk is Ross in verschillende bedrijven opgegaan.